Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 01 : 66
Năm 2022 : 66
 22/09/18  Sinh hoạt chuyên môn  204
Tổ chức học tập cộng tác theo tiến trình giải quyết vấn đề định hướng tiếp cận năng lực học sinh.
 27/01/18  Sinh hoạt chuyên môn  210
Giáo viên chuyên tin các trường trong huyện về dự giờ đông đủ để học hỏi, rút kinh nghiệm...
 27/01/18  Sinh hoạt chuyên môn  223
Giáo viên toàn trường về dự giờ tiếng anh đông đủ...
 23/01/18  Sinh hoạt chuyên môn  199
Giáo viên toàn trường về dự đông đủ để học hỏi kinh nghiệm giảng day.
 15/12/17  Sinh hoạt chuyên môn  191
Áp dụng phương pháp mới vào giảng dạy học sinh lớp 1...
 15/12/17  Sinh hoạt chuyên môn  162
Nghiên cứu học hỏi, trau rồi kiến thức trong các tiết dự giờ chuyên môn trong toàn huyện...
 24/11/17  Sinh hoạt chuyên môn  129
Áp dụng phương pháp khăn trải bàn môn toán lớp 5 với hình thức mới...
 26/10/17  Sinh hoạt chuyên môn  122
Tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức nâng cao chuyên môn nghiệp vụ...
 24/10/17  Sinh hoạt chuyên môn  132
Giáo viên chuyên tin các trường về dự đông đủ để học hỏi kinh nghiệm dạy...
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới