Trường TH Hương Lâm số 1 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với tiền thân là trường cấp I-II Hương Lâm được thành lập từ những năm 60.  ngôi trường đã nhiều lần mang những tên gọi khác nhau: Trường TH Hương Lâm 1994; Từ năm 1997 đến nay với tên gọi Trường tiểu học Hương Lâm số 1.

 Dù có những biến cố lịch sử, với những tên gọi khác nhau, song có thể nói trường cấp I Hương Lâm năm xưa và trường tiểu học Hương Lâm số 1 hiện nay nhiều năm là đơn vị được công nhận Trường tiên tiến cấp huyện (1994 đến năm 2001. 2005- 2006, 2010- 2011, 2011-2012, 2012-2013)

Tổng diện tích Nhà trường 10,007,4 m2 với 28 phòng học /27 lớp, có các phòng chức năng và khối phòng hành chính quản trị phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập và các khu vệ sinh cho GV, HS; khu nhà để xe cho CBGV, HS. Khu sân chơi bãi tập chưa có,có cổng biển trường và tường rào xung quanh. Cảnh quan sư phạm nhà trường luôn xanh - sạch . Có tương đối đầy đủ các trang thiết bị, sách GK, sách GV, tài liệu tham khảo...phục phụ cho giảng dạy và học tập.

Trường có hiện có 46 cán bộ giáo viên (07 đồng chí hợp đồng), trong đó: có 01 HT, 03 PHT (01HP trưng tập lên Phòng), 01 TPT, 04 CBHC và 37 GV. 100% GV có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên, 93,5% GV có trình độ ĐT  Cao đẳng và ĐH, hiện đang có 2 đ/c GV đang tham gia học các lớp ĐHSP tại chức. GVG các cấp Huyện, Tỉnh luôn đạt trên 20%. Tập thể CBGV Nhà trường luôn đoàn kết, quan tâm chia sẻ lẫn nhau trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục.

Hiện tại nhà trường có 27 lớp với- 654 học sinh  (trong đó 651 HSPT và 3 em KT). Các em đều chăm ngoan và luôn phấn đấu rèn luyện đạo đức, thi đua học tập tốt. Nhà trường luôn có HS đạt giải trong các cuộc thi HSG, TDTT các cấp Huyện song số lượng chưa nhiều.

 Trường xây dựng được môi trường học tập thực sự thân thiện với sự quan tâm, lắng nghe chia sẻ của các chủ thể tham gia vào quá trình GD: GV với GV; GV với HS; HS với HS. Trường luôn đảm bảo các chế độ quyền lợi của GV và HS theo đúng các quy định hiện hành.

          Nhận thức sâu sắc mục đích, tầm quan trong của công tác tự đánh giá chất lượng GD, toàn thể CBGV nhà trường đã tích cực tham gia vào quá trình tự đánh giá như: Tham gia góp ý cho việc xây dựng báo cáo, tham gia sưu tầm các minh chứng cho báo cáo....

Việc tham gia tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường giúp toàn thể CBGV nhân viên  của nhà trường  thấy rõ vị trí hiện tại của nhà trường để từ đó có hướng phân đấu cũng như duy trì kết quả đã có.

Quá trình tham gia đánh giá được nhà trường thực hiện theo đúng quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng GDTH đã được Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo quyết định 04/2008/QDD-BGDĐT ngày 4 tháng 2 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT và theo điều 24 quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở GD phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ –BGDĐT ngày 32/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2012 của Bộ BGDĐT . Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012; Công văn 8987/ BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012, Công văn số 46/ KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên